Tarievenlijst  2017 (NZa tarieven)

 

Consultatie en diagnostiek

C13 Probleemgericht consult  20,44
C22 Schriftelijke medische anamnese 20,44
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan 96,81

 

Preventieve mondzorg  (DPSI 0,1,2)

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie 12,06 per 5 minuten
M02 Consult voor evaluatie van preventie  12,06 per 5 minuten
M03 Gebitsreiniging 12,06 per 5 minuten
M05 Beslijpen en/of fluorideren melkelement 24,20
M10 Fluoridebehandeling, methode 1 26,89
M20 Fluoridebehandeling, methode 2    21,51
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek 16,14
  (materiaal- en/of techniekkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht)

 

Tandvleesbehandelingen (parodontologie) (DPSI 3-,3+,4)

T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus 142,53
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus 155,98
T22 Grondig reinigen worteloppervlak door een mondhygiënist, per element  21,51
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling 83,37
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële behandeling 96,81
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling 43,03

 

Nazorg

T52 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist 56,48
T54 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist 81,75
T56 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist 108,65
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus 142,53
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus 155,98

 

Diversen

A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving 13,45
T91 Pocketregistratie 32,27
T92 Parodontiumregistratie 64,54
T93 Bacteriologisch onderzoek t.b.v. tandvleesbehandeling 37,65
  (materiaal- en/of techniekkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht)  
T94 Behandeling tandvleesabces 72,61

                                                                        

Iedere patiënt behoeft een andere behandeling en dus zullen de kosten per patiënt verschillen. 

Het wettelijke uurtarief van de mondhygiënist is vastgesteld op 144,72 (12,06 per 5 minuten)

Hoe komt de nota tot stand?

De nieuwe prestatielijst bestaat uit verrichtingen met een vast bedrag per verrichting (voor de parodontologiebehandelingen bijv.) en voor de preventieve zorg (instructie en gebitsreiniging – M01, M02, M03) wordt een 5-minuten tarief gehanteerd. 

M01 en M02 – voorlichting en instructie mondhygiëne

Naast de verrichting voor gebitsreiniging (M03) zult u een verrichting voor voorlichting en instructie mondhygiëne op uw rekening aantreffen (M01 of M02). Immers, tijdens iedere behandeling wordt uw mondhygiëne gecontroleerd, wordt het gebruik van de interdentale hulpmiddelen doorgenomen en gebruik elektrische borstel gecontroleerd en bijgesteld of geïnstrueerd. Ook voorlichting over aandoeningen in de mond, dan wel voorlichting over andere zaken die met preventieve mondzorg te maken hebben, vallen onder deze M-codes, voorlichting en instructie. Deze behandeling wordt gedeclareerd op basis van 5 minuten.

Dit betekent dat bijvoorbeeld een behandeling van 45 minuten, waarvan bijv. 10 minuten voorlichting en instructies zijn gedaan, wordt gedeclareerd als 2x M01 en 7x M03.

T52, T54 en T56 – nazorgbehandeling parodontologie

Voor het declareren van de nazorgbehandelingen parodontologie (als u pockets heeft), hebben wij  drie prestatiecodes. De T52 is een korte nazorgbehandeling (25- 30 minuten), de T54 een standaard nazorgbehandeling (ca. 35-40 minuten) en de T56 is een uitgebreide nazorgbehandeling (ca. 45-55 minuten)

Vergoeding door zorgverzekeraars

Praktijk voor mondzorg Rosier heeft geen overeenkomsten afgesloten met zorgverzekeraars. Dit zou kunnen betekenen dat sommige verzekeraars onze zorg niet aan u vergoeden. Kijkt u uw polis hierop goed na. Als u wilt weten welke behandelingen worden vergoed dan kunt u dit navragen bij uw zorgverzekeraar. Dit geldt ook voor de hoogte van de vergoeding. 

Jeugd t/m 18 jaar is verzekerd vanuit de basisvergoeding. Bent u ouder dan 18 jaar dan wordt de mondhygiënist vergoedt uit een aanvullende tandartsverzekering. 

Het komt voor dat u een nota heeft ingestuurd naar uw verzekeraar die niet vergoed wordt omdat uw aanvullende tandartsverzekering de behandeling niet dekt. Mijn ervaring is dat de klantenservice van de verschillende verzekeraars u dan nogal eens het advies geeft om ons te verzoeken een andere code op de nota te zetten zodat deze wel vergoed wordt. Hieraan zal ik niet meewerken. De behandeling die door mij in rekening gebracht wordt is de behandeling die past bij de diagnose die bij u gesteld is. De klantenservice van de verzekeraar is niet uw behandelaar en weet niet welke diagnose bij u gesteld is. De klantenservice mag u dus nooit dit advies geven.

Nota's

Uw nota's worden verstuurd via een factoringbedrijf Infomedics

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom hebben wij het versturen en innen van onze nota's uitbesteed aan Infomedics. Infomedics is een professioneel en betrouwbaar bedrijf dat hierin is gespecialiseerd. 

Website Infomedics

Op de website van Infomedics kunt u veel zaken snel en eenvoudig regelen. Wilt een betalingsregeling treffen of de status van uw betaling controleren, dan raden wij u aan dit direct via de website van Infomedics te regelen. 

Betalingsregeling treffen

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u een betalingsregeling treffen. Dit kunt u eenvoudig via de website van Infomedics regelen. www.infomedics.nl 

Status van betaling controleren

Ga naar www.infomedics.nl. U treft de rekeningchecker direct bovenaan de webpagina aan. Vul het 13-cijferige nummer dat op uw rekening staat in en controleer of uw rekening betaald is. 

Overige vragen 

Heeft u een andere vraag, kijk dan eerst op de website van Infomedics bij de veelgestelde vragen. De kans is groot dat u daar al het antwoord vindt op uw vraag. 

 

Indien u een tandartserzekering heeft afgesloten wordt de nota via Infomedics eerst ingediend bij uw verzekering. Sommige behandelingen zult u voor 100% vergoed krijgen, u ontvangt dan geen aanvullende nota. Voor sommige behandelingen krijgt u een percentage vergoed. Voor het resterende deel krijgt u dan een aanvullende nota.

U heeft na ontvangst van de nota 30 dagen de tijd om deze te voldoen. Na die tijd zullen door Infomedics extra kosten in rekening worden gebracht. 

Voor vragen over de rekening van Infomedics  kunt u terecht op www.infomedics.nl of  via tel.nr.: 036-2031900

Heeft u geen tandartsverzekering, dan dient u de nota na de behandeling graag per PIN te voldoen.